Jackpot 2000 - Den orginale Norgesautoamten

Jackpot 2000 – Den orginale Norgesautoamten

Undersøkelser gjennomført av Synovate, viser at antallet problemspillere gikk ned fra 71.000 i 2005 til 51.000 i 2007. Noe som kan skyldes forbudet mot spilleautomater som ble innført fra 2007.

Likevel har Kulturdepartementet bestemt at norske banker fra 1. juni ikke lenger skal kunne formidle betaling fra Norge til utenlandske spilloperatører.

Tanken er god – men løsningen er lite gjennomtenkt. Forbudet vil føre til at spillernes midler overføres til utenlandske kontoer.

Bruk av betalingskanaler utenom de norske systemene vil redusere myndighetenes muligheter for kontroll og sporing av penger til utlandet. I tillegg påføres norske banker store kontrollkostnader for å kunne håndheve forbudet.

Komisk er det da hvor enkelt det å omgå forbudet. Et forbud basert på bransjekoder er enkelt å omgå siden koden tildeles av den enkelte finansinstitusjon på bakgrunn av informasjon om selskapets virksomhet. Med andre ord er det bare å oppgi en annen type virksomhet enn man egentlig driver med. En annen vanlig omgåelse er å ta i bruk elektroniske lommebøker.

Omgåelsesmulighetene gjør effekten av forbudet høyst usikker. Like sikkert som det er at noen vil oppfatte det som mer komplisert og risikofylt å overføre penger via elektroniske lommebøker, er det at det vil føre til økt forbruk av denne type tjenester.

Pengestrømmen flyttes altså til ukontrollerbare virtuelle nettverk. Samtidig vil filtrering av nettsidene til utenlandske spilltilbydere medføre sensur av legitime aktiviteter, og berøre mennesker uten problematisk spilladferd.

Legalisering og streng overvåkning vil være bedre egnet til å forbebygge spillavhengighet enn et forbud, dersom dt er hovedformålet. Man vil få en åpen bransje, norske banker vil tjene penger fremfor å tape penger og det vil være en rekke aktører som kan bidra til et enda bedre og bredere kulturtilbud.

For eksempel kan en av flere forutsetninger for å være representert på det norske markedet være at brukerne ved registrering får tilbud om å sette grenser for eget spillforbruk.

Samtidig skrev VG 10. mars at oljefondets investeringer i utlandske spillnettsteder nesten er firedoblet fra 2006 til 2009. Som Alf Prøysen sier det – i bakvendtland, der kan alt gå an.

Morten Støvre, ansvarlig for Mr Greens satsing i Norge.

Scroll to top