Casumo

100% opptil 20 000 kroner
+ 20 gratisspinn på Book of Dead

Lovgiverne på Caymanøyene i Karibia har bestemt seg for å øke innsatsen mot ulovlig spilling. Dette skal skje gjennom å øke straffene for overtredelser av den nylig innførte loven, og, ikke minst, ved å dele ut bøter til både casinoer og de som deltar i de ulovlige aktivitetene. Det nye lovverket er en innstramning av det eksisterende, og det vil være gjeldende for området som kalles for British Overseas Territory. Det er her Caymanøyene hører til.

Det nye loven heter «Cayman Island Gambling Bill 2018», og er et tillegg til de bestemmelser som gjelder per i dag. Den opprinnelige loven ble vedtatt i 1964, og regjeringen bestemte seg for at det var på tide med en fornyelse. Mye har forandret seg innen spillindustrien siden den gang, og det ventes at loven blir endelig vedtatt i begynnelsen av november måned. Lovforslaget har vært ute på offentlig høring. Siden det ikke har kommet store innvendinger, vil forslaget bli vedtatt ved den kommende lovgivende forsamlingsdebatten.

nye strenge lover mot ulovlig gambling

Hvem omfattes av den nye loven?

Loven kommer til å gjelde enhver som på en eller annen måte er involvert i spilleaktiviteter. Dette er alt fra personer som utfører slike aktiviteter til spillerne. Når loven er vedtatt vil enhver som eier eller benytter lokaler til å tilby spill, utgi lotterinumre og håndtere andre spillrelaterte oppdrag, bli straffet med en bot på 80 000 kr. Dette er en økning på mange tusen prosent i forhold til den tidligere loven. I tillegg vil den maksimale fengselstiden for personer som har vært involvert i noen av de ovennevnte overtredelsene øke fra et til tre år.

Spillerne kan også bli straffet for å delta i et offentlig lotteri, som spilles eller blir funnet ulovlig. Her kan man se frem til en bot på 20 000 kr, eller i verste fall en tur i fengsel i inntil seks måneder.

Ingen online bestemmelser

Mens den nye loven vil inneholde omfattende bestemmelser om ledelse og deltakelse i lotterier samt andre spill som drives fra landbaserte virksomheter på Caymanøyene, så er det merkelig nok ikke tatt med noen bestemmelser når det gjelder online spill.

Ifølge analytikere er lotterispill veldig populært blant innbyggerne på Caymanøyene, men likevel er det faktisk på nettstedene at det legges igjen mest penger. I sin nåværende form angir ikke «Cayman Island Gambling Bill» noe om eller hvordan spill på nettsteder eller levering av uautoriserte spilltjenester vil bli straffet. Likevel forventer man at loven vil komme til å inneholde bestemmelser om nettspill. Dette vil dermed gjøre loven til en av de strengeste i verden, i alle fall for de innbyggerne som liker å spille.

Populært lotteri

Fokuset på lotterispill har blitt rettferdiggjort ved at det er mye lettere å identifisere og lokalisere personer eller selskaper som enten deltar i eller er arrangører av denne typen aktiviteter. Det er fordi lotterier vanligvis utføres på lokale butikker, barer eller i private boliger. Lovgiverne på Caymanøyene har i løpet av årene foreslått å innføre et nasjonalt lotteri som kan bidra med midler til gode saker, men disse forslagene har ennå ikke fått gjennomslag i den lovgivende forsamlingen.

Økende kriminalitet har vært blant de viktigste årsakene til at lovgivere og lokale myndigheter har opprettholdt den nåværende statusen for spill på Caymanøyene. Ifølge det lokale politiet har det vært en jevn økning i antall spillrelaterte hendelser.

Scroll to top