Nasjonale spillmonopol kan opprett-holdes, mener EF-domstolen. Statssekretær Roger Solheim i Kulturdepartementet er fornøyd. 
– Vi er glad for at dette blir bekreftet fra EU-hold, sier statssekretær Solheim.

EF-domstolen fastslår også at det ikke holder med en spillisens på Malta for en leverandør av spill som vil starte tilsvarende virksomhet i for eksempel Østerrike.

EF-domstolen kom i går med en avgjørelse som er en kilevink for de mange private spillselskapene som har satset på at EUs indre marked skulle sikre dem tilgang til alle EU-land med sine nettspill. Avgjørelsen er også en seier for norske myndigheter som ønsker å forhindre en utvanning av spillmonopolet som Norsk Tipping i dag forvalter. De fragmenterte reglene for spill i EUs 27 medlemsland innebærer at nasjonale myndigheter har anledning til å iverksette sine egne tiltak for å beskytte sine borgere, mener EF-domstolen. Retten tilbakeviste argumentet fra selskapet bet-at-home.com om at spillisensen i Malta gir selskapet adgang til andre EU-land.

– Det er viktig for Regjeringen at vi får muligheten til å opprettholde en ansvarlig politikk på spillmarkedet. EUs høyeste juridiske organ fastslår her at vi har anledning til å opprettholde et monopol så lenge det er sosiale grunner til det, sier statssekretær Solheim.

EF-domstolen er den høyeste i EU og kom med sin avgjørelse i forbindelse med en strid i Østerrike, der myndighetene vil forhindre nye spillselskaper i å etablere seg. Den juridiske styrkeprøven mellom private spillselskaper og nasjonale myndigheter pågår i en rekke EU-land.

Scroll to top