Farlig spill fra Frp og Venstre

Frp og Venstre setter dørene på vid gap for aggressive pengespill i Norge. Det er en farlig strategi som Arbeiderpartiet tar sterk avstand fra. Vår viktigste oppgave er å bidra til at færrest mulig får problemer med spill.

Den oppgaven løser vi best med Norsk Tipping.

Alternativet er økt konkurranse om spillerne, større fare for økte spillproblemer og mindre inntekter til gode formål. Det er snart ti år siden Stortinget vedtok å innføre forbud mot spilleautomater utenfor Norsk Tipping. Erfaringene etter flere år med enerett for Norsk Tipping gir en klar konklusjon: Vår modell virker. I Norge er det få som har spilleproblemer.

Nå vil høyrepartiene invitere utenlandske pengespill til Norge. Frp viser til Danmark, som har innført en lisensordning som gjør at utenlandske spillselskaper kan konkurrere med Danske Spil. Etter ett år med drift ser man en klar tendens mot mer aggressiv markedsføring.

Inntektene fra Norsk Tipping går til gode formål i stedet for i private lommer. Frivillig arbeid, korps og idrettsanlegg nyter godt av vår ordning. Dette ønsker ikke partiene på høyresiden at skal fortsette.

I Danmark er avtalen med de private spillselskapene at de ikke må bidra til idretten eller kulturen, men betale en avgift til staten. Hvis du spiller for 100 kroner hos Norsk Tipping, går 20­30 kroner til de gode formålene etter at premier er utbetalt. I Danmark får statskassen mellom 80 øre og 3 kroner for hver 100 kroner som spilles. Vinneren er private spillselskaper. Taperne er idretten, kulturen og frivilligheten – og sårbare spillere.

Debatten vil fortsette å gå her hjemme om å tillate poker, gjøre som i Danmark eller åpne for andre spill utenfor Norsk Tipping. De diskusjonene skal vi ta. Men det viktigste er dette: Å sørge for en politikk for pengespill der ansvarlighet og trygghet for spillerne er det viktigste. Da mener vi det beste virkemiddelet er å verne om dagens pengespillordning.