Indianer casinoEr det greit å bruke DNA-tester for å bestemme hvem som skal få drive kasino? I noen av USAs indianerstammer er det genetikken som avgjør hvem som skal får være med i fellesskapet.

I kjølvannet av den genetiske revolusjonen, har mange vært redd for at dette skulle åpne for genetisk diskriminering. Men de kunne neppe tenkt seg at dette vil skje på den måten som nå er tilfelle blant indianere i USA.

I USA er det 565 indianske stammer som er anerkjent av de føderale myndighetene. De utgjør rundt 1,9 millioner indianere totalt. Disse styrer seg selv på mange måter, og regnes som egne nasjoner, med egen regjering og rettsvesen. Selv om indianerne historisk ikke har hatt et misunnelsesverdig liv – ikke etter at europeerne kom – er det noen stammer som i dag opplever gode tider, på grunn av forhold som naturrettigheter, og ikke minst: spillekasinoer. Og inntektene har gått til dem som offisielt hører til de heldige stammene.

Vanskelig prosess

Derfor har noen av disse stammene opplevd en stor pågang av folk som gjerne vil få slik status, og dermed en del av stammens inntekter. Men hvem skal godkjennes som ekte stammemedlemmer?

Dette er blitt et så stort dilemma for noen stammer at de har innført DNA-testing, noe som ikke er uproblematisk.

For det første er det ikke alltid lett å enes om hvilke genetiske markører som skal gjelde. Genene i en stamme er ikke nødvendigvis så homogene som man gjerne tror. For det andre har det i enkelte stammer vært praksis for å oppta medlemmer som ikke genetisk hører til stammen. Et eksempel her er såkalte Cherokee-Freedmen. Disse er egentlig afroamerikanere som tidligere var slaver hos cherokee- indianerne, og som etter frigjøringen ble akseptert som ekte cherokeene. Hva blir deres status dersom genetisk testing skal innføres?

Stridsspørsmål

Spørsmålet om DNA-testing for å sjekke hvem som er «ekte» stammemedlemmer har skapt strid blant indianerne i USA, og stammene har så langt inntatt ulik praksis. Noen stammer krever DNA-testing av folk som gjør krav på medlemskap, og har faktisk utvist enkelte medlemmer av genetiske grunner.

Andre gjør det ikke, fordi de mener at dette strider mot stammetradisjonen (New Scientist).

Scroll to top