old gambling frontDe to neste ukene skal vi her på Casinotopplisten gi deg en gjennomgang om historien bak gambling-virksomheten i USA fra det hele begynte og frem til i dag. Artikkelen er todelt og basert på endringene i lovene som har fått en bemerket observatør, professor I. Nelson Rose, til å beskrive tre bølger av gambling-reguleringer i løpet av historien om koloniene og de Forente Stater.

I dag tar vi for oss den første bølgen og neste lørdag kan du lese videre om den andre og tredje bølgen som oppstod.

Undersøkelser om historien om gambling i Nord-Amerika tyder på viktige konklusjoner som er nyttig i dag i politiske vurderinger knyttet til gambling.

USA har hatt en lang historie med å praktisere former for juridisk gambling og en grad av toleranse for ulovlig gambling.

Samfunnssikkerhet-toleranse og aksept av lovlig gambling kan endre seg raskt. Skandaler og politisk kontroll av gambling-interesser har ført til tilbakeslag som resulterer i regulering og / eller forbud.

Samfunnsmessige normer og lover relatert til gambling har hatt en tendens til å endre seg frem og tilbake fra forbudet til regulering. Disse endringene i loven har fått en bemerket observatør, professor I. Nelson Rose, til å beskrive tre bølger av gambling-reguleringer i løpet av historien om koloniene og de Forente Stater. Den første bølgen begynte under kolonitiden og varte frem til midten av 1800-tallet. Den andre bølgen startet på slutten av borgerkrigen og varte til begynnelsen av det 19. århundre. Den siste bølgen startet under den store depresjonen og er fortsatt sterk. På grunn av lengden og størrelsen på denne siste bølgen, har en annen observatør karakterisert den som en eksplosjon, og ikke som en bølge.

Den første bølgen: 1600-tallet til midten av 1800-tallet

De tidlige koloniene hadde svært ulike holdninger til gambling. Historikere har klassifisert de tidlige nybyggerne inn i to grupper, den engelske som brakte sammen de engelske tradisjoner og tro, og puritanerne. Selv om puritanerne kom fra England, kom de til den nye verden for å skape et bedre samfunn og forkaste verdiene fra sitt moderland. For dem representerte den nye verden en mulighet for å etablere et samfunn tuftet på puritanske verdier og overbevisninger.

Hele kolonier ble etablert langs retningslinjer og oppfatninger av en gruppe eller en annen. Spesielt ble ulike holdninger til gambling håndhevet. I New England og Pennsylvania, ble puritanske holdninger til spill og lek vedtatt. Den Puritan-ledede Massachusetts Bay Colony forbød ikke bare besittelse av kort, terninger og spillebord (selv i private hjem), men også dans og sang. Denne holdningen ble litt mer avslappet det følgende året, slik som å tillate spill så lenge det var for uskyldig og moderat rekreasjon og ikke som en handel eller kall. Denne fiendtligheten mot profesjonell gambling er et felles tema som vil bli sett igjen som vi ser på historien til den amerikanske gamblingen.

Med andre kolonier, var det engelske holdninger til gambling og rekreasjon som seiret. Disse bosetterne tok med seg den oppfatning at gambling var en ufarlig avledning. I disse koloniene, var gambling en populær og akseptert aktivitet. Legal gambling hadde en tendens til å være den typen som ble vurdert som en fornuftig herreklubb-aktivitet. Det tok for eksempel lang tid før hanekamper ble legalisert fordi det ikke ble ansett som en passende spill for herrer.

En fremtredende forsker spekulerer i at akseptet av gambling ble trolig forsterket av kampånden. Ønsket om å utforske nye verdener ligner på gambling. Både høye forventninger, risikotaking, opportunisme og bevegelse.

Til tross for aksept, begynte gambling å bli skylden for problemene i koloniene. For investorer og andre i England, førte utbredelsen av gambling til en atmosfære av lediggang og apati. Finansmennene begynte å mistenke at dette var årsaken til kolonienes manglende evne til å opprettholde dem selv. Koloniene hadde vært avhengig av England for å levere forsyninger og erstatte utdøende bosettere.

Selv om de økonomiske støttespillerne av koloniene så på gambling som en kilde til kolonienes problemer, begynte de samtidig å se det på det som en løsning. The Virginia Company of London som finansierte Jamestown i Virginia, ble tillatt  å avholde lotterier til inntekt for selskapets kolonibudsjett. Lotteriene var relativt sofistikerte og inkluderte hyppige vinnerne. Til slutt ble lotteriene forbudt på grunn av klager om at de ranet Englands penger. Selskapet ble kort tid etterpå oppløst.

Denne episoden var ikke den siste bruken av lotterier til fordel for koloniene. Alle de 13 opprinnelige koloniene etablerte lotterier, vanligvis mer enn étt, for å øke inntektene. Å spille på lotteriet ble en kommunal ansvarsoppgave. Innbetalingene bidro til å etablere noen av landets tidligste og mest prestisjetunge universiteter – Harvard, Yale, Columbia, Dartmouth, Princeton, og William og Mary. Spillemidlene ble også brukt til å bygge kirker og biblioteker. Ben Franklin, John Hancock, og George Washington ble alle prominente sponsorer av spesifikke lotterier for offentlige arbeidsprosjekter.

Lotterier ble et problem for uavhengigheten til koloniene. Koloniene protesterte mot kroningens regler for å holde lotterier. I 1769, ble det forsøkt å hindre at lotterier ble arrangert uten tillatelse. Når uavhengighetskrigen begynte, stemte den kontinentale kongressen for et $ 10 millioner lotteri for å finansiere krigen. Lotteriet måtte dog avsluttes fordi det var for stort og få billetter ble solgt.

Populariteten av lotterier var fortsatt sterk på begynnelsen av det 19. århundre. Ett av de kjente lotteriene blant de senere var et privat lotteri vedtatt av kongressen i 1823 for enheter av Washington DC. Dessverre stakk arrangørene av med alle inntektene, og vinneren ble aldri betalt.

Lotterier var ikke den eneste formen for gambling på denne tiden. Hesteveddeløp var også en populær form for gambling. Ikke overraskende var dette ikke fullt så organisert og heller ikke så forseggjort som moderne hesteveddeløp. Snarere var denne typen gambling begrenset til noen kameratslige spill mellom eiere av hester og deres partisanere. Den første racerbanen i Nord-Amerika ble bygget på Long Island i 1665.

Casino-gamblingen begynte sakte. Tavernaer og veikroer ville tillate terning og kortspill. Den relativt sparsommelige befolkning var en barriere for å etablere casinoer. Men ettersom befolkningen økte, ble noen av de tidlige 1800-talls overdådige casinoene etablert i den unge republikken.

Ettersom tidligere nevnt, gambling og kampånd-livsstilen delte et lignende grunnlag – eventyrlysten, mulighetene og risikotaking. I løpet av tidlig på 1800-tallet ble gambling i nedre Mississippi-dalen en legitim og organisert virksomhet. Mississippi-elven ga store muligheter for handel for bønder og kjøpmenn og elvebåter førte passasjerer som hadde mye penger. I sør var det en tendens til å ha en mer åpen holdning til gaming, noe som reflekterete de spanske, franske, og tidlige Virginia tradisjonene. New Orleans ble så hovedstaden for gambling.

Gambling etablissementer ble startet i elvebyene og var populære tilfluktssteder for både reisende og profesjonelle gamblere. Disse gamblerne fødde seg på de reisende som hadde mye penger og var, «Betatt av de lyse utsiktene for deres virksomhetsavtaler…»  Disse profesjonelle gamblerne, også kjent som sharps eller sharpers, var generelt uærlige og manet ofte til tillit for så å jukse for å tjene penger.

I løpet av 1830-tallet, kom handlingene til profesjonelle gamblere under økende gransking og sørlige bosettere slo tilbake mot profesjonell gambling. De profesjonelle gamblerne ble beskyldt for å begrense den økonomiske veksten, forstyrre virksomheten, rane folk i gatene, begå en rekke forbrytelser og demoralisere hele samfunnet. Borgervern var en metode der den anti-profesjonelle gamblerens følelser manifesterte seg. Grupper av borgere organiserte seg for å presse de spilleavhengige ut av Sør.

I 1835, lynsjet en borgerverngruppe fem cardsharps i Mississippi. De profesjonelle gamblerne flyttet deretter fra byen til elvebåter. Lynsjing viste seg å være et vellykket politisk alternativ for å redusere tilstedeværelsen av profesjonelle gamblere. I motsetning til de elvebåt casinoene som finnes i dag, var gammeldagse elvebåter ikke flytende casinoer. Gambling skjedde uformelt blant passasjerene. Perioden mellom 1840 og 1860 representerte storhetstiden for prangende elvebåt-gamblere. De profesjonelle gamblerne flyttet også til California, en historie vi her på Casinotopplisten vil dekke på et senere tidspunkt.

Den første bølgen av Legal Gambling nærmer seg slutten. På det tidlige 1800-tallet, kom gambling under økende angrep. Det var alltid en gruppe opposisjonelle som foraktet gambling av moralske grunner. Denne motstanden var i stor grad basert på religiøs overbevisning. Flammene av opposisjonen ble viftet, men ved utbredelsen av skandaler og troen på at de fattige var ofrene, spesielt fra lotterier. Denne motstanden hentet styrke fra større klima sosiale reformer. Spørsmål som måtehold, kvinners rettigheter, utdanningsreformer, fengselsreformer og avskaffelsen av slaveriet gikk til hodet på mange. Selv om det var et sterk ønske om å unngå konflikter med markedskreftene, var det en motvirkende oppfatning at folk bør oppføre seg på en dydig måte, og dette betydde ingen gambling.

Angrepet mot gambling ble fokusert spesielt på lotterier fordi de representerte en form for veddemål som var støtende for både de moralske reformene, og innbyggerne i Jacksons harme mot privilege. Den eksklusive serveringen som ble gitt til folk fra  lotterivirksomheten var eksempler på denne formen for privilegier. Ironisk nok, var president Jackson ven ihuga gambler og hadde en fortid med problemer og må vel anses som å være en sannsynlig avhengig gambler. Hans gambling var godt kjent, men hadde en tendens til å bli sett på som oppførselen til en gentleman, dermed ble han reservert misbilligelse holdt for kommersielle gamblere.

Som nevnt tidligere, endte lotteriene for forskjønnelse av landets hovedstad i skandale med operatørene som mistet inntektene sine. Denne hendelsen illustrerte problemene med lotterier på den tiden. Økende bevis for svindel og uærlighet i driften av lotterier førte til opposisjon. Et annet argument var at de ødelagte pressefriheten og gjorde dem til fange av sin enorme etterspørsel etter advetering.

Antilotteri- styrkene, om vi skal kalle dem det, kjempet mot lotteriene og seiret. I 1833 satte Pennsylvania, New York og Massachusetts en stopper for statsautoriserte lotterier. Innen 1840 hadde de fleste stater forbudt lotterier. I løpet av 1860 var det bare Delaware, Missouri og Kentucky hvor det fortsatt eksisterte  lovlige statlig autoriserte lotterier. Likevel ble billettene til disse få statene sendt rundt i landet per post eller smuglere. Forbudet førte også til opprettelsen av ulovlige lotterier.

Bortfallet av elvebåt-gamblene hadde mer å gjøre med forholdet enn direkte aksjon fra folket. Veksten av jernbaner og utbruddet av borgerkrigen var de utløsende faktorene. Å reise med dampbåter var ikke populært lenger ettersom jernbanebyggingen vokste og fristet folk mer som en metode for transport. Togene var mer pålitelige og var raskere enn elvebåtene. Borgerkrigen slo ut nesten all aktiviteten til elvebåt-gamblerne og reduserte brått gambling i dette området.

Slutten på den første bølgen resulterte ikke i slutten på all lovlig gambling. Forbudet var selektivt i forhold til type gambling og plassering. De umodne områdene, inkludert California, hadde fremdeles en god del gambling etter utgangen av den første bølgen. På grunn av svindel ble lotterier målrettet for forbud, mens gambling i posh-klubber var fortsatt lovlig i New York. Hesteveddeløp overlevde slutten av den første bølgen relativt uskadd. Som sådan er det vanskeligere å trekke et klart skille mellom enden på den første bølgen og begynnelsen på den andre. Som vi skal senere skal se, er avgrensningen mellom den andre og tredje bølgen mye klarere.

Det var også på denne tiden at Grimaldis solgte en konsesjon for spill i et forsøk på å hindre sitt fyrstedømme i Monaco fra å gå konkurs. Monte Carlo ble åpnet i 1858 av gambling-operatører som hadde blitt tvunget til å forlate Hamburg i Tyskland etter at opposisjonen snudde mot gambling.

Følg med oss videre her på Casinotopplisten neste lørdag der vi tar for oss den andre og tredje bølgen i historien om gambling.

Fortsatt god helg!

 

Scroll to top