Spillreklame har i flere år vært et omstridt tema, og et nytt norsk lovforslag ønsker å forby all spillreklame fra utlandet. Ifølge kulturminister Abid Raja skal dette beskytte sårbare mennesker og familier, men reklame fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er lov og tillat. Dette har fått mange til å se rødt.

Om det skal være lov å vise spillreklame sendt fra utlandet på norske TV-skjermer har lenge vært et omstridt og polarisert tema, og per dags dato i Norge er det i bunn og grunn kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å markedsføre sine pengespill. Nå ønsker regjeringen å få gjennom et lovforslag som skal pålegge at Medietilsynet skal stanse all såkalt «ulovlig» utenlandske spillereklamer som retter seg mot norske forbrukere.

Ifølge kulturminister Abid Raja ønsker regjeringen å få gjennom dette lovforslaget, som vil gjøre det umulig å se reklame for utenlandske nettcasinoer på norske TV-skjermer, for å beskytte sårbare grupper og forbrukere som ikke ønsker å se slik type reklame. Raja opplyser videre til TV2 at hvis forslaget går gjennom så må Medietilsynet pålegge selskaper som Canal Digital, GET og Riks TV å stanse all slik reklamesending.

Et brudd mot EØS-forpliktelsene

Lovforslaget har fått flere til å se rødt. TV-gruppen Discovery er blant dem som er sjokkert over lovforslaget til regjeringen. Kommunikasjonsdirektøren Espen Skoland uttaler at lovforslaget bygger på kunnskapsløshet, og er et brudd mot norske EØS-forpliktelser fordi regjeringen søker å gjøre noe ulovlig som i utgangspunktet er helt lovlig.

Også Fremskrittspartiet reagerer med vantro over at regjeringen i utgangspunktet ønsker å kriminalisere utenlandsk spillreklame. Himanshu Gulati, som er en FRP-representant, sier at regjeringens ønske om å beskytte sårbare grupper ikke har noen troverdighet fordi lovforslaget egentlig handler om å monopolisere rettighetene til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Mangler teknologi

Hvis lovforslaget om forbud av all utenlandsk spillreklame blir godkjent av Stortinget, vil dette også omfatte reklame på internett, men en slik teknologi eksisterer foreløpig ikke.

Kommunikasjonsdirektøren i Discovery har varslet om mange negative ringvirkninger om lovforslaget blir godtatt. En av konsekvensene vil være store endringer i TV-tilbudet for norske seere. Et forbud mot utenlandsk spillreklame vil føre til et massiv tap i inntekter, og dermed vil det bli mindre rom for å satse på norsk underholdning. Dette vil igjen gå kraftig utover norsk TV-produksjon og norsk kulturliv.

Knut Kristian Hauger, som er redaktøren i Kampanje, er helt enig med Discovery, og legger til at dette er svært ubehagelige nyheter for en allerede hardt presset norsk TV-produksjon. 71 grader nord og Paradise Hotel er eksempler på TV-serier som er avhengig av inntektene fra utenlandsk spillreklame.

Espen Skoland i Discovery sier videre at de følger nøye med på hva utfallet av lovforslaget vil bli. Skulle Stortinget vedta regjeringens forslag gjør Skoland det klart at de vil se på om loven er rettslig, og dermed vurdere å gå til søksmål for å få den fjernet eller revidert. Det er ikke utenkelig at saken vil havne i en av EU sine domstoler.

Scroll to top casinotopplisten