Myndighetene skjerper kampen mot utenlandske spillselskaper

Norske myndigheter gir alt i kampen mot de utenlandske spillselskapene, og Lotteritilsynet rapporterer om tegn på at de lykkes med kampen. Ifølge tilsynet taper nemlig nettcasinoene terreng, og nå settes alle kluter til for å gjøre markedsandelene deres enda mindre.

Veksten flater ut

Lotteritilsynet har nylig lagt ut årsrapporten for 2018, og her fremkommer det at hele tre av fire nordmenn synes det er altfor mye reklame for pengespill. De utenlandske spillselskapene har hittil opplevd det som må kunne kalles en eventyrlig vekst i Norge, men norske myndigheters kamp for enerettsmonopolet skal ha gitt resultater. Tallene fra Lotteritilsynet tilsier at veksten er i ferd med å flate ut.

Fra 2014 – 2017 spilte 30 % av alle kunder på casino hos det som kalles uregulerte selskaper, altså alle andre selskaper en Norsk Tipping og Rikstoto. I 2018 har denne andelen sunket til 10 %. Tilsynet melder videre om at nedgangen også viser seg innen kategorien for sport- og oddsspill, men her er den ikke like merkbar.

norske myndigheter kommer med nye forbud mot online spill på casino

De nye reglene

Det er ingen hemmelighet at norske myndigheter har bestemt seg for å verne om enerettsmodellen, med hjemmel i at dette ganger norsk kultur og idrett samt beskytter de som sliter med spilleavhengighet. Våre to naboland har valgt ordningen med lisens, og selv om enkelte partier ønsket å utrede denne muligheten her ble dette nedstemt.

I løpet av de siste årene har derfor Lotteritilsynet fått stadig flere verktøy i kampen mot det uregulerte spillmarkedet. Betalingsformidlingsforbudet er et av disse verktøyene. I år ble dette strammet inn gjennom en forskriftendring. Flere banker har nå fått skriftlig beskjed om å stanse alle overføringer fra eller til utenlandske spillselskaper.

For at nordmenn ikke skal være i tvil om at det kun er Norsk Tipping og Rikstoto som gjelder utreder tilsynet det som kalles for DNS-varsling. Det viser seg nemlig at svært mange nordmenn er usikre på hvilke selskaper som er lovlige. Dersom DNS-varslingen blir en realitet vil du, dersom du går inn på nettsiden til et casino, få opp et vindu som forteller deg at du nå er i ferd med å gå inn på en side som ikke er lovlig i Norge. Dette mener de vil få flere nordmenn til å vegre seg for å bryte loven, og velge Norsk Tipping i stedet.

Et omdiskutert vedtak

Et av de mest omdiskuterte vedtakene er det som omhandler reklameforbudet. Det er forbud mot å vise spillreklame på TV. Dette forbudet gjelder dog kun for selskaper som sender fra Norge, slik som NRK. Lotteritilsynet ønsker nå muligheten for å stoppe denne reklamen, selv om sendingen foregår fra et annet land.

Selskapene som eier de kommersielle tv-aktørene er svært kritisk til dette forslaget, og mener at norske myndigheter ikke ser de vidtrekkende konsekvensene av et reklameforbud. Spillselskapene kjøper reklameplass for store summer hvert år. Dette er penger som selskapene trenger og som blant annet brukes til å finansiere norsk innhold. Frykten er at et slikt reklameforbud vil føre til at en rekke kanaler, som blant annet TV3, MAX og Eurosport, vil forsvinne. I tillegg vil det ikke være penger til å skape norske serier og programmer, og dermed vil det også være mange innen kulturlivet som står i fare for å miste jobben.