Blokkerer betalinger

Lotteri- og stiftelsestilsynet har gått hardt ut mot utenlandske casinoer på nett, spesielt de som har baser i Malta, for ulovlig virksomhet på det norske markedet. Tilsynet betrakter saken som så alvorlig at de anbefaler alle norske banker å blokkere betalinger som går inn eller ut av kontoene som tilhører de svartelistede gamblingselskapene.

Ifølge seniorrådgiver Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet har tilsynet myndighet til å sende vedlegg til bankene med slike anbefalinger og pålegg så lenge de har konkrete banknumre å vise til. I denne saken om de ulovlige gamblingselskapene hadde Lotteritilsynet nettopp dette.

utenlandske spillselskaper og lotteritilsynet

Det er ulovlig å overføre penger til utenlandske spillselskaper

Lotteritilsynet understreker videre at norske banker ikke har lov til å overføre pengesummer til kontoer som er registrert på utenlandske spillselskaper, som driver med markedsføring på det norske markedet og som tilbyr kasino og andre former for pengespill til spillere, uten tillatelse.

De siste årene har tilsynet sendt ut mange slike pålegg til de norske bankene, og tilsynet ser svært alvorlig på at ulovlige, utenlandske gamblingselskaper får et fotfeste på det norske spillmarkedet. For å begrense eller få stanset denne praksisen helt, har slike saker en svært høy prioritering hos Lotto- og stiftelsestilsynet. Det bekrefter seniorrådgiver Silje Sægrov Amble.

Hovedregelen i Norge er at det kun er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å tilby spillere ulike pengespill. Utenlandske gamblingselskaper har i utgangspunktet ikke lov til å tilby pengespill til norske spillere. Denne loven er til for å beskytte norske spillere mot blant annet svindel.

At Lottotilsynet henvender seg til de norske bankene for å forhindre slike transaksjoner har vist seg som et nyttig verktøy for å stanse etableringen av slike ulovlige spillselskaper. Årsaken er at bankene har myndighet til å stanse alle transaksjonene, som resulterer i at gamblingselskapene risikerer å tape penger.

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig både for Lotteritilsynet og de norske bankene å oppdage slike ulovlige transaksjoner. Det er fordi slike utenlandske gamblingselskaper benytter seg av andre betalingsformidlere som opererer med andre koder enn hva norske banker gjenkjenner som pengespill. Dermed vet ikke bankene at det faktisk dreier seg om ulovlige pengespill.

Kan få fatale konsekvenser

Spillere som benytter seg av tilbudene slike utenlandske spillselskaper tilbyr kan ende opp med en alvorlig høy gjeld. Det verste scenarioet er at de blir utsatt for svindel eller svindelforsøk.

Hos slike spillselskaper kan også spillerne benytte seg av kredittkort for å betale det de skylder. Vanligvis har kredittselskapene sperre mot transaksjoner som overføres til selskaper som benytter seg av varekoden pengespill, men siden spillselskapene har blitt stadig flinkere til å operere med tredjeparter, såkalte smutthull, fungerer ikke sperren slik den skal. Dermed kan spillere benytte seg av kreditt, og slik samle opp mye gjeld. Er du ingen sikker tilbakebetaler er den største faren at du bruker og bruker kreditt for å kunne spille stadig mer, og betaler du ikke ned gjelden vil den bare øke og øke. I verste fall kan du risikere å aldri bli gjeldsfri.

Scroll to top