Spilleautomat fra Norske Tipping

Spilleautomat fra Norske Tipping

En spilleavhengig ansatt i Norsk Tipping ble oppsagt etter å ha tapt 3375 kroner av sine egne penger på statsselskapets spilleautomater. Med LO i ryggen saksøker nå den ansatte spillgiganten for å få jobben tilbake.

En ansatt ved driftssenteret i Norsk Tipping på Hamar ble oppsagt i vår. Grunnen var at han hadde tapt 3375 kroner for mye og dermed overskredet det statlige spillselskapets fastsatte tapsgrense. Pengene ble tapt på Mutix-spilleautomater og bingoterminaler.Ð Dette er hans egne penger, og Norsk Tipping har ikke lidd noe tap på grunn av dette, sier LO-advokat Silje Hassellund Solberg.

Ifølge spillselskapet, som har enerett på pengespill i Norge, er det første gang en ansatt har måttet sluttet som følge av spilleavhengighet og problemer knyttet til dette.

Kritiserer Norsk Tipping

Nå har mannen saksøkt Norsk Tipping og krever jobben tilbake. Ifølge Solberg er Norsk Tipping blitt varslet om at mannen led av spilleavhengighet for flere år siden, uten at det statlige spillselskapet løftet en finger. Mannen har ikke hatt disiplinærsaker tidligere.

Solberg jobber i juridisk avdeling i LO og det er mannens fagforening, Norsk Tjenestemannslag (NTL), som betaler klientens sakskostnader i forbindelse med søksmålet mot Norsk Tipping.

Ifølge Solberg lider hennes klient av spilleproblemer. Mannen, som både har samboer og barn, har ifølge Solberg erkjent spilleproblemene og truffet tiltak for å komme ut av dette.

81.000 nordmenn har problemer med spilleavhengighet, viser en undersøkelse finansiert av tippeselskapet. Norsk Tipping brukte ifjor nærmere 306 millioner kroner på reklame og markedsføring av selskapets spill og er blant selskapene i Norge som bruker mest penger på dette området.

Ifølge Norsk Tipping er evnen til å forebygge uønsket spilleadferd i Norge en av selskapets bærebjelker.

Gjermund Nedgård, styremedlem i Norsk Tipping og leder for NTL i spilleselskapet, mener tippeselskapet ikke gjør nok for å forebygge spillavhengighet blant sine 366 ansatte.

– Selskapet er veldig opptatt av å begrense spilleavhengighet utad, og da må en gjøre det innad også. Her burde en vært flinkere, sier Nedgård.

Han understreker at han uttaler seg som tillitsvalgt.

Nedgård sier han ikke vet om Norsk Tipping har prøvd å hjelpe den ansatte med spilleproblemene etter at vedkommende måtte slutte i jobben.

Mener reaksjonen er for hard

Over 150 ansatte i Norsk Tipping på Hamar er medlem i NTL, som er den største fagforeningen i spilleselskapet.

Nedgård har jobbet i Norsk Tipping i 18 år og har sittet i styret til spillselskapet siden ifjor høst. Han er klar på at Norsk Tipping burde håndtert saken mot den spilleavhengige helt annerledes.

– Arbeidsgivers reaksjon er altfor hard i forhold til forseelsen. Det er han som har utført det som har tapt penger, og det har ikke påført arbeidsgiver noe tap, sier Nedgård.

Nedgård vil ikke kommentere påstandene fra arbeidsgiver om at mannen har manipulert spillesystemet og misbrukt den tilliten selskapet ga ham. Det vil heller ikke Solberg.

Nedgård sier saken har vært en stor belastning for den ansatte.

– Bestemmer retten seg for at han ikke skal få tilbake stillingen, kan det bli en stor utfordring for ham å få seg jobb igjen, sier Nedgård.

Den ansatte selv har sagt at han aldri mer skal inneha et spillkort i Norsk Tipping, noe som er nødvendig for å kunne spille.

Hans advokat skriver i sluttinnlegget til rettens dommer at spillselskapet har et register for mennesker som er «svartelistet» av spillselskapet.

Scroll to top