Ro rundt «spillmonopolet» er det bare å glemme. Enda et søksmål er på gang, og nå stiller eksperter på europeisk juss nye spørsmål ved om den norske modellen bryter med EU-retten. Discovery har nemlig valgt å saksøke den norske stat for forbudet om reklame på TV.

Nådeløs dom over Norges monopol ordning

Nylig var sveitsiske Carl Baudenbacher, som satt i EFTA-domstolen i hele 22 år, deltok nylig i et lunsjmøte ved Universitetet i Oslo. Stedet var nærmere bestemt «Senteret for Europarett», og en av de store temaene var altså det norske spillmonopolet. Baudenbacher mener at veldig mye tyder på at modellen de norske styresmakter har vedtatt er i strid med de felleseuropeiske rettsprinsippene.

Juristen er også av den oppfatning at myndighetene her til lands «holder i samme penn» når de skal forsvare eneretten de har gitt til Norsk Tipping.

Nye angrep på det norske spillmonopolet banner

Trekker paralleller til NAV-saken

Den norske jusprofessoren Mads Andenæs er også godt kjent men europeisk rett. Han mener at det norske monopolet har mange paralleller med NAV-saken som har vært oppe i media i hele år. Det vil si at det også i tilfellet om spillmonopolet hersker «feiltolkning og neglisjering av EU-retten». Andenæs mener til og med at hele modellen med monopol bør vurderes av et helt uavhengig organ.

Det likevel ikke så veldig store håp om at en slik undersøkelse vil finne sted. Til det er det altfor mange etablerte aktører i landet som til tross for at nordmenn bruker enorme summer hos utenlandske tilbydere av pengespill, kappes om å være mest enige i monopolordningen.

Med tanke på alle tiltakene myndighetene iverksetter og har planer om å iverksette, er de mer opptatte av å gjøre alt som skal til for å bevare monopolet til Norsk Tipping enn av å ha en åpen debatt om hvor berettiget den er. Verden blir tross alt stadig mer digital, og tjenester handles stadig oftere på tvers av landegrenser.

Dersom du lurer på hvordan de norske myndighetene forsvarer avgjørelsen sin om å beholde monopolet, så er det altså fordi de mener at modellen er vurdert som innenfor etter behandling av saken i 2007 og 2008.

Discovery saksøker staten

Konfliktene er høye, og det er store penger i spill. Derfor ser det ikke ut som om noen av partene vil gi seg med det første. Det store av i år var at norske myndigheter bestemte seg for å sette en stopper for at utenlandske selskaper som tilbyr pengespill kan reklamere for dette på TV. Discovery er så uenig i denne avgjørelsen at de har valgt å saksøke staten.

Discovery hevder avgjørelsen om et forbud er i strid med EØS-retten. Norske myndigheter er, ikke så veldig overraskende, helt uenig i dette.

Eneretten til Norsk Tipping har holdt enn så lenge. Digitalisering og teknologi medfører uansett at den norske modellen blir mer og mer utvannet. Norske spillere nekter å føye seg etter statens ønsker. Tiden vil vise om norske myndigheter også her har tolket EØS-retten helt feil.

Scroll to top casinotopplisten