Det kan bli fritt frem for spill og lotterier på Internett i Norge fra neste år. Justisdeparte-mentet vil åpne for at folk kan spille på automater i egen stue. – Positive signaler, sier Bernt Apeland, informasjonssjef i Norges Røde Kors.

– Nå vil vi gå i dialog med Justisdepartementet og etterhvert Stortinget for å se hvordan vi sammen kan utvikle spill på Internett som alle kan være fornøyd med, og sørge for at vi unngår eventuelle negative konsekvenser, sier Apeland.

Han har ingen formening om hvor mange penger det vil være mulig å spille inn for organisasjonene over Internett.
– Dette er jo et nytt marked.

Sammen med de største landsdekkende humanitære organisasjonene ba Røde Kors i fjor Justisdepartementet om å åpne for gevinstspill på Internett. Organisasjonen fryktet at spilleinntektene ville flyte ut av landet til utenlandske aktører.

Dilemma Nå er all spilling på Internett for nordmenn ulovlig.
– Dette er en erkjennelse av at Internett er kommet for å bli, sier ekspedisjonssjef Per-Arne Skogstad i Justisdepartementet.

Til høsten legger Regjeringen frem en proposisjon for Stortinget med en rekke forslag til hvordan spillemarkedet i Norge skal reguleres. I utkastet til proposisjon slik det foreligger i departementet nå, vil Internett-gambling bli en tilvekst til alle de andre spillene i Norge.

Tidligere har departementet uttalt at det er et moralsk dilemma å åpne for spill på nettet.
– Myndighetene har sagt at de frivillige humanitære organisasjonene skal hente inntekter fra spillemarkedet.

Når markedet er i utvikling, må også vi være det, sier Apeland.
– Vi må tilpasse oss virkeligheten innenfor lotteri- og spilleverdenen, sier Skogstad. Han viser også til at det foreligger en anbefaling om å åpne for nett-spill fra Forumet for europeiske spillemyndigheter (GREF).

Forutsetningene for å kunne drive spill på nettet vil blant annet være at spillet er begrenset til norske deltagere og at operatøren har adresse i Norge.

I forrige måned satte Justisdepartementet foten ned for at nordmenn skulle kunne delta i det internasjonale Røde Kors’ Internett-spill. Det vil heller ikke i fremtiden bli lovlig.

Derimot kunne det mye omtalte Global Money Games unngått å bli stemplet som ulovlig hvis de hadde begrenset virksomheten til Norge og gitt en del av overskuddet til en veldedig organisasjon.

Lederen for Norsk Automatbransjeforening (NOAF), Atle Bie Johansen, mener det er vanskelig å si hvilke konsekvenser nett-spill vil få for dem som lever av å sette automatene ut i kiosker og spillehaller og ikke på Internett.

– Noen i bransjen vil sikkert tilpasse seg og bli operatører for automater på nettet også. Men foreløpig ligger det ikke de store summene i slike spill, sier han, og viser til en ukentlig omsetning på en million kroner i Finland som har iverksatt nasjonale Internett-spill.

– Jeg tror ikke man skal undervurdere det sosiale elementet ved det å spille. Ta bingo for eksempel, som egentlig er et kjedelig spill. Mange synes likevel det er hyggelig å ta en røyk og snakke med andre mens de krysser av tallene, sier Atle Bie Johansen.

  • 18-årsgrense for automatspill
  • Justisdepartementet antyder 18 årsgrense for å spille på gevinstautomater i fremtiden.
  • Det kom frem under helgens årsmøte i Norsk Automatbransjeforening (NOAF).
  • I dag er det ingen aldersgrense for automatspill, men departementet har tidligere hevdet at en grense vil bli innført. Nå bekrefter ekspedisjonssjef Per-Arne Skogstad i Justisdepartementet at denne trolig vil bli på 18 år.
  • Grensen vil gjelde for automater som står samlet i spillehaller, eller i såkalte spillearkader, og ikke de som er spredt enkeltvis i kjøpesentre og kiosker. Disse ønsker imidlertid departementet å fjerne.

– 18 år er unødvendig høyt. Selskapet Norsk Lotteridrift har begynt å merke sine maskiner med 15 år på eget initiativ og andre vil komme etter. Men jeg etterlyser en vurdering av hvilket problem man vil fjerne før de setter grensen på 18vår, sier Atle Bie Johansen, leder av NOAF.

Scroll to top