I sommer har det vært mye fokus på Lotteritilsynets advarsler, advarsler som var spesielt rettet mot utenlandske spillselskaper. Lotteritilsynet sendte varsel med pålegg til norske banker om å stanse alle transaksjoner til og fra utenlandske kontoer med koden for pengespill. Bakgrunnen for dette var bekymringen om at utenlandske casinoer på nett, som ofte er ulovlige på det norske spillmarkedet, kunne utsette spillerne sine for svindel og svindelforsøk.

Dette har fått samtlige spillselskaper til å fnyse av Lotteritilsynets advarsler. De ser på Lotteritilsynets advarsler som et krampaktig forsøk på å stanse utenlandske spillselskapers tilgang til det norske spillmarkedet. Spillselskapene garanterer samtidig at de norske spillerne får de pengene de har krav på.

norsk tipping

Slår ring rundt spillerne

Lotteritilsynet håper på at avgjørelsen de tok om å stanse transaksjonene vil hindre at de utenlandske spillselskapene får nye, norske kunder og samtidig at de som er spillere på slike spillselskaper fra før av blir beskyttet mot pengetap, og går over til det lovlige, norske nettcasinoet Norsk Tipping tilbyr.

Et pålegg med liten effekt

En ringerunde utført av avisen Bergens Tidene viste at Lotteritilsynets pålegg har hatt svært liten effekt. De utenlandske spillselskapene har ingen problemer med å overføre penger til norske bankkontoer, eller å motta penger fra norske spillere. Dette fordi spillselskapene som regel benytter seg av en tredjepart, som bruker en annen kode for pengespill enn hva norske banker er vant med.

Kommunikasjonssjef Alexander Westrell i Kindred Group og talsmann for Betsson, Kim Rud Petersen, vurderer pålegget til Lotteritilsynet som dårlig begrunnet. De understreker at det ikke er ulovlig for norske spillere å spille på utenlandske nettcasinoer, og at spillerne alltid får de pengene og premiene de har krav på. Westrell legger til at Lotteritilsynets forsøk på blokkering, ironisk nok, kunne ha resultert i at spillerne ville fått vanskeligheter med å få tilbake pengene sine.

I strid med EØS-avtalen

Lotteritilsynet er av den oppfatning at de utenlandske nettcasinoene bryter med den norske enerettsmodellen, og vil følge opp saken med at påleggene om stans av transaksjoner så langt ikke har fungert etter planen. Spillselskapene på sin side mener at Lotteritilsynets vedtak er i strid med EØS-avtalen. Lotteritilsynet mottok et brev fra EGBA, som er en interesseorganisasjon for spillselskapene. Brevet bekreftet at stans i transaksjonene er ulovlig i henhold til EØS-regelverket, men Lotteritilsynet slår ring om den norske enerettsmodellen og uttaler at det kun er spillernes beste de tenker på.

Pålegget regnes som ulovlig

Pålegget til Lotteritilsynet regnes som ulovlig fordi den står i strid med friheten til å yte tjenester og friheten til å motta tjenester. Mange av spillselskapene reagerer også sterkt på det norske spillmonopolet. De påpeker at Norsk Tipping bruker stadig mer penger på reklamering, og at det er dobbeltmoralsk at samtidig som pålegget kom jobbet norske myndigheter med å stanse reklamering fra utenlandske spillselskaper. I tillegg tilbyr Norsk Tipping mange av de samme spillene som de andre spillselskapene.

Flere av talspersonene for de utenlandske spillselskapene, deriblant Maria Casino, mener at det norske spillmonopolet er populistisk, og at uansett hvor hardt norske myndigheter forsøker å holde på det vil det også i Norge, som det har i Sverige og Danmark, utvikle seg lisensordninger.

Scroll to top