I Norge regnes det med at rundt 100 000 mennesker er avhengig av pengespill. For å beskytte disse, og beskytte monopolet til Norsk Tipping, har det nå blitt fremmet et forslag med nye og kraftigere tiltak. Det er familie- og kulturkomiteen som har utarbeidet forslaget, som fikk flertall den 24. april. Tiltakene i forslaget skal først vedtas av Stortinget den 7. mai i år.

lotteritilsynet med nye tiltak mot spillselskaper på nett

 

Mindre reklame

Det skal bli mindre reklame for pengespill på TV og i andre media. Dette gjelder også Norsk Tipping, som selv om de får et tryggere monopol også må etterfølge den kommende nedtoningen av markedsføring for ulike pengespill. Lotteritilsynet, som er det organet i Norge som skal etterfølge at lover og regler blir overholdt, skal også få utvidede fullmakter. Disse skal gå ut på at de kan straffe selskaper som bryter de norske lovene, og at de skal kunne be om transaksjonsoversikter fra norske banker. Tiltakene, der seks av åtte fikk støtte, støttes av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Ønsker at oljefondet trekker investeringene i spillselskap

Per i dag har Statens pensjonsfond utland, det som ellers kalles oljefondet, investert 26 milliarder norske kroner i gambling-aksjer. Forslaget som ble vedtatt har med et eget punkt om disse investeringene, og ønsker at det skal bli foretatt en utredning av Stortinget om mulighetene for å trekke ut denne investeringen. Denne nyheten førte til at aksjene til flere av de store spillselskapene falt med flere prosentpoeng.

Her er en oversikt over de seks punktene som fikk flertall:

1. Fortgang i forarbeidet som skal til for å kunne gi Lotteritilsynet mulighet til å kreve rapporter fra norske banker om transaksjoner til uregulerte spillselskaper og betalingsleverandører.
2. Fortgang i forarbeidet som skal til for å gi samme tilsyn anledning til å pålegge norske banker å avvise pengetransaksjoner til uregulerte spillselskap.
3. Vurdere begrensninger i bruk av reklame, også for Norsk Tipping.
4. Det skal fremmes et forslag som gir Lotteritilsynet anledning til å gi gebyr dersom markedsføringsreglene blir brutt.
5. Forslaget om at Lotteritilsynet skal gis mulighet til å foreta gransking av og kreve opplysninger fra aktører som bidrar til markedsføring og/eller gjennomføring av uregulerte pengespill skal fremmes.
6. Det skal utredes om oljefondet kan trekke investeringen sin ut av pengespillselskaper.

Ingen IP-blokkering

Et av de punktene som ikke fikk flertall var ønsket om IP-blokkering av de utenlandske spillselskapene. For dere som ikke vet hva en IP-blokkering går ut på, så vil det i korte trekk si at du vil bli blokkert fra sidene til utenlandske nettcasinoer dersom du befinner deg i Norge. Det var hensynet til norske borgeres personvern som fikk politikerne til å gå inn for en DNS-blokkering i stedet.

Den vil fungere på den måten at når du går inn på en slik side vil det komme opp en melding om at siden strider mot norsk lov. Dette er altså en mildere form for blokkering, da du fortsatt kan gå inn på nettcasinoet og spille.

Hensikten med initiativet er å beskytte monopolet til Norsk Tipping og å gjøre det vanskeligere for utenlandske spillselskaper. De mener også at mindre reklame vil gjøre livet lettere for de som lider av spilleavhengighet. Les mer om «Ansvarlig Spill» her.

lotteritilsynet med tiltak mot spillselskaper på nett
Scroll to top