Unge norske tippere spiller svensk

Til tross for reklameforbud og politisk motstand er Norge blitt ett av de viktigste markedene for Unibets toppsjef Henrik Tjärnström.

I fjor økte bruttoinntektene fra det nordiske markedet med 17 prosent. Norske gamblere bidrar til veksten.

- Vi er fornøyd med utviklingen i Norge, selv om vi mener at det kunne vært bedre, sier Tjärnström.

Det børsnoterte spillselskapet – som det norske oljefondet en tid var inne på eiersiden av – hadde i 2012 nesten to milliarder norske kroner i brutto gevinstinntekter. Bunnlinjen viste et overskudd på 31,6 millioner pund, vel 300 millioner kroner.

At det uttrykkes en noe betinget tilfredshet over utviklingen i Norge, skyldes ene og alene konkurransevilkårene her i landet. Men Unibet tror det norske spillmonopolet før eller siden vil falle.

- Det er bare snakk om tid. Vi ser at det er et generasjonsskille i holdningene til dette spørsmålet, sier Tjärnström – og viser til en Opinion-undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Unibet, hvor det kommer frem at oppslutningen om Norsk Tipping og tippemonopolet er lavere i yngre aldersgrupper enn hos eldre.

Unibet tar markedsandeler

De siste årene er det blitt anslått av Lotteritilsynet at nordmenn bruker fem-syv milliarder kroner på utenlandske, nettbaserte pengespill. Tallene har stabilisert seg de siste årene, men utviklingen for Unibet indikerer at noen få selskaper – kanskje bare tre-fire – nå tar en økende andel av denne kaken. Med 300.000 kunder har Unibet tatt den største.

- Det norske markedet er opptatt av troverdighet og at slike selskaper har en forankring lokalt. Det at vi har en norsk nettside og at kundene møter norsktalende når de tar kontakt med vårt kundesenter, tror vi er en del av årsaken til økningen i Norge. mener Mads Jørgensen, PR- og samfunnskontakt i Unibet.

Men samtidig provoserer dette norske myndigheter. Lotteritilsynet mener at denne virksomheten – nettsider som direkte henvender seg til det norske markedet – er et brudd på den norske lotteriloven. Unibet deler ikke tilsynets mening.

- Vår virksomhet er ikke ulovlig. Vi er underlagt strenge regler i de landene vi opererer ut ifra, og det er fri flyt av varer og tjenester i Europa, understreker Unibet-sjefen Henrik Tjärnström.

Strekker ut hånden

Unibet mener at alle aktører – myndigheter, selskapene og spillerne – hadde tjent på at det norske spillmonopolet hadde blitt avviklet. Henrik Tjärnström oppfordrer norske politikere til å ta en titt på det som har skjedd i Danmark. Danskene innførte et lisenssystem for litt over ett år siden.

- Det har fungert bra, og det er ingenting som tyder på at lisensordningen har ført till mer spilleavhengighet i befolkningen, sier Tjärnström.

Også Frankrike, Italia og Australia har innført lignende systemer. Dette begynner nå å reflekteres i regnskapene til Unibet. I fjor betalte Unibet rundt 140 millioner kroner i skatter og lisensavgifter til de landene som har innført et lisenssystem.

Nå forventer Unibet at Sverige følger etter, og prosessen der tror selskapet kan få større innvirkning på den norske spillpolitikken.

- Spørsmålet ligger nå hos det svenske finansdepartementet. Etter valget i 2014 tror jeg at det kan komme til å skje noe – hvis den sittende regjering fortsetter.

Bakgrunn: Synet på Norsk Tipping

  • Synet på det norske spillmonopolet, Norsk Tipping og de internasjonale spillselskapene varierer mellom de ulike aldersgruppene.
  • Jo høyere alder, desto større er andelen som kun spiller hos Norsk Tipping.
  • Det er et knapt flertall for at kun monopolet skal tilby online Casino spill, men flertallet av personer under 50 år mener at Norsk Tipping ikke skal ha monopol.
  • Menn har i større grad enn kvinner fått et mer negativt syn på Norsk Tipping. Også personer med høy utdannelse har i større grad fått et mer negativt syn.
  • Flertallet tror at en ny regulering vil føre til økte spillinntekter i Norge uten at det fører til økning av spillavhengighet.

Kilde: Opinion

Fakta om Unibet

  • Unibet
  • Unibet Group Plc ble etablert i 1997 av hesteeieren og forretningsmannen Anders Ström. Svensken er fortsatt styreformann og største eier.
  • Selskapet er notert på Stockholm-børsen. I tillegg til Anders Strøm, er en rekke svenske fond blant de andre store eierne.
  • Det nordiske markedet står for over halvparten av inntektene. I 2012 hadde Unibet et resultat etter skatt på 31,6 millioner pund – over tre ganger mer enn i 2008.
  • Selskapet er registrert på Malta og har 780 ansatte. De fleste arbeider i London eller på Malta, men Unibet har også kontorer i Stockholm, Sydney, Milano, Paris og Antwerpen.

Kilde: Unibets årsrapport – Les vår omtale av Unibet casino her.

Få 100% i bonus opptil €100