SpilleautomaterDet var i gårsdagens avis fra ba.no avslørte at det finnes flere ulovlige pokerklubber i Bergen – og at disse er svært lukrative å drive. Drevland tror at lovlige kasinoer kan være noe av løsningen for å få bort ulovlige pokerklubber og bakmenn. – Hvis vi kan kanalisere slik virksomhet inn i regulerte ordninger, så må vi gjerne gjøre det. – Gir bedre kontroll Ifølge Lotteritilsynet er Island og Norge de to eneste landene i Europa som ikke har kasino. Varaordfører Trude Drevland fikk med seg gårsdagens BA-oppslag og reagerer sterkt på avsløringene. – Så lenge det er ulovlig, må alle
forholde seg til det, sier hun.

Drevland mener at noe bør gjøres og sier at lovlige og regulerte kasinoer kan være veien å gå. – Kan kasinoer være med på å forhindre denne typen virksomhet, har jeg ingen innvendinger mot dette, forklarer hun. Hun får støtte av Tor Woldseth (Frp), som sitter i samme komite. – Pengespill fører mange triste skjebner med seg. Derfor mener jeg at vi burde hatt bedre kontroll over bransjen. Hvis det offentlige kunne stille
lokaler, og man i privat regi kunne arrangere pokerlag med ikke altfor store dimensjoner, tror jeg det kunne være en løsning. – Som med automatene, bør det være minimalt med gevinster. Folk må ikke ha sjansen til å spille seg fra gård og grunn. Det hele bør være underlagt Lotteritilsynet, fortsetter Woldseth. Han synes at det er et paradoks at du kan gå på travparken og spille så mye du vil lovlig – mens et pokerlag kan være ulovlig.

– Nok pengespill allerede SVs Oddny Miljeteig er derimot helt uenig.

– Dette er ulovlig virksomhet som politiet må ta seg av, sier hun. Hun har ingen tro på at lovlige kasinoer skal løse problemet.

– Det vil være å legge opp til en enda større spillegalopp enn vi allerede har i dag. Vi må erkjenne som samfunn at vi har mer enn nok anledninger til å spille slik det er nå. Vi trenger absolutt ikke flere, sier Miljeteig bestemt. Hun er leder for helsekomiteen i bystyret.

– Pengespill fører mange ulykkelige skjebner med seg, noe både helsevesenet og psykiatrien har fått erfare, legger hun til.

Trude Drevland,fra partiet Høyre, tror at lovlige kasinoer kan være veien å gå for å få bukt med ulovlige pokerklubber.

Sverige fikk lovlige kasinoer i 2004. Til nå har de gode erfaringer. I Sverige finnes det kasino i Gö­teborg, Stockholm, Malmö og Sundsvall. Kasinoene er drevet av det statlige selskapet Svenska spel og reguleres av Lotteriinpektionen.

Ifølge Lotteriinspektionen er erfaringen så langt gode.

– Det vi så var at det illegale markedet ble mye mindre, sier presseansvarlig Lotteriinspektionen, My Hamrén, til BA.

I 2006 ble det gjort en utredning for å avdekke de sosiale og helsemessige skadevirkningene etter kasinoetableringen.

Utredningen kom frem til at skadevirkningene ikke økte etter at kasinodrift ble innført, og rapporten konkluderer med at det ikke finnes sammenheng mellom kasinoetableringen og spilleproblemer.

Lotteritilsynet i Norge ønsker en debatt om lovlige kasinoer velkommen.

– Det var en debatt i Norge for ti år siden. Da ble resultatet at det ikke var politisk interesse. Siden den gang har det vært ganske stille, sier kommunikasjonssjef Rune Timberlid.

Han vil ikke ytre sin og det statlige tilsynets mening i saken.

– Dette må politikerne vurdere, men hvis departementet spør oss, skal de få vår mening, forklarer han.

Scroll to top