Spilleavhengighet

Spilleavhengighet

Les om farene ved spilleavhengighet og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge og få bukt med disse vanskelighetene.

Definisjon av pengespill

Hjelpelinjenn for spilleavhengige

Pengespill er spill for penger med risiko for tap. Pengespill av uansett art har til felles at de skal gi et overskudd til dem som tilbyr tjenesten. På lang sikt vil dette helhetlig for en gruppe av spillere bety tap av penger.

Definisjon av spilleavhengighet

Spilleavhengighet er en tilstand som benyttes om en person som har blitt avhengig av pengespill. Dette innebærer også en voksende mangel på kontroll over forbruket på pengespill. Tilstanden er listet i diagnosesystemet ICD-10 som en psykisk lidelse og betegnes da som patologisk spillelidenskap. Typisk for en person med spilleavhengighet er gjentatte gamblingsepisoder med til tider store økonomiske konsekvenser.

Har du spilleavhengighet?

Hvis du befinner deg i faresonen har trolig spillingen en dominans i forhold til tanker, følelser og adferd. Dette gjør det spesielt vanskelig å stille seg selv dette spørsmålet og enda vanskeligere å svare ærlig på det. Hvis du kjenner deg igjen i flere av problemstillingene under kan du være en av dem som trenger støtte for å komme ut av den negative spiralen.
1. Påvirker spillingen hverdagslivet?
2. Har du behov for å satse mer og mer penger?
3. Har du noen gang løyet om hvor mye du spiller?
Vi kan like gjerne først som sist presisere at du ikke er alene om slike problemer og at det finnes kyndig hjelp å få.

Pårørende

Som regel angår ikke spilleavhengighet kun den affiserte personen, men også menneskene som omgås han eller henne. Når spill får en så sentral rolle i en persons liv vil dette gå på bekostning av familie, arbeid, sosiale forhold og andre forpliktelser. Ofte er det derfor pårørende som først reagerer på at noe er galt og som tar initiativ til endring. En fare som kan oppstå i forbindelse med spilleavhengighet og nære relasjoner er at den pårørende blir medavhengig og av lojalitet beskytter den spilleavhengige. Er du en pårørende anbefales det å ta kontakt med kyndig hjelp for videre veiledning.

Behandling

Ettersom spilleavhengighet har fått en plass i det diagnostiske systemet har du også rett til behandling. Dette ble slått fast av Helsedepartementet i 2001 og krever at du som spilleavhengig søker kontakt med din fastlege eller NAV. Selve behandlingen bygger på 1-2 timer per uke i 8-12 uker. Her møter du fagfolk innen psykiatri og rusavhengighet som sammen gir et helhetlig tilbud. I tillegg finnes det et tilbud via internett og telefon hvor all behandling kan skje via ditt egen hjem. Oppløftene studier viser av over 70 % av spilleavhengige som behandles vil kunne klassifiseres som friske etter behandling.

Kontakt

Ønsker du kontakt med kyndig hjelp anbefaler vi deg å ta kontakt med Hjelpelinjen for Spilleavhengige på 800 800 40. Du ringer selvsagt helt anonymt for videre veiledning med ditt problem.