Craps bordet

Craps bordet

Craps-bordets layout deles inn i to hovedkategorier; hovedinnsatser og suckerinnsatser. Her skal vi forklare deg forskjellene.

Som regel er det hovedinnsatsene som har lavest husfordel og vi anbefaler deg derfor av strategiske grunner å gjennomføre slike satsninger. Dette kan du imidlertid lese mer om i vår artikkel om craps odds. Her vil vi gjennomgå bordets utforming for å bedre din forståelse av spillet.

Hovedinnsatserlær mer om craps

Pass line bet
Denne satsningen betaler likt beløp som er satser sett at kasteren lander et naturlig tall på come out roll. De naturlige tallene i craps er 7 og 11. Hvis kasteren lander 2, 3 eller 12, også kjent som craps, vil han eller hun miste innsatsen sin. Kastes et annet tall en de som er nevnt ovenfor, altså 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, får dette tallet navnet the point som på norsk betyr poeng. Kastes the point på nytt før tallet 7, vil spilleren vinne.

Dont pass line bet
Denne satsningen betaler likt beløp som er satset sett at kasteren lander 2 eller 3. Kastes tallet 12 blir det uavgjort mellom huset og spilleren. Kastes et naturlig tall, 7 eller 11, vil innsatsen tapes. Ved etablering av et poengtall, altså et tall annet enn de overnevnte, vil du vinne hvis du kaster 7 før the point kastes på nytt igjen. Disse satsningene er derfor motsatt av Pass Line Bet.

Come Bet
Denne satsningen kan gjøres i stedet for et Pass Line Bet etter come out roll. Dette gjelder i tilfeller hvor Pass Line Bet ikke tillates. Satsningen har imidlertid samme regler og odds som Pass Line Bet, men må som sagt plasseres etter det innledende kastet. Når satsningen er gjort vil det neste kastet fungere som come out roll.

Dont Come Bet
Denne satsningen kan gjøres i stedet for Dont Pass Line Bet etter come out roll. Satsningen har samme regler og odds som Dont Pass Bet, men må plasseres etter det innledende kastet. Når satsningen er gjort vil det neste kastet, akkurat som for Come Bet, fungere som come out roll.

Bokstall som vinnertall
Det er mulig å plassere innsatser på alle bokstallene som er synlig på craps bordet. Ved slike satsninger vil du vinne hvis det aktuelle tallet kastes før 7. Tallene 6 og 8 har best odds.

Bokstall som ikke-vinnertall
Det er mulig å plasseres innsatser på alle bokstallene akkurat som nevnt over. I dette tilfellet vil du vinne hvis 7 kastes før det aktuelle tallet.

Feltinnsats
Ved denne innsatsen vil du vinne hvis neste kast er 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12.

Suckerinnsatser

Any Seven
Ved en innsats på Any Seven vil du vinne fire ganger innsatsen hvis det neste kastet blir 7.

Any Craps
Hvis du plasserer denne satsningen og vinner vil du få utbetalt åtte ganger innsatsen din hvis det neste kastet blir 2, 3 eller 12.

Horninnsats
Men denne innsatsen satser du ¼ av innsatsen på 2, 3, 11 og 12. Hvis ett av tallene kastes på det etterfølgende kastet vinner du.

Hard Way
Dette er satsninger på at en hard 4, 6, 8 eller 10 kastes før 7. Hard 4 og 10 utbetaler 7 til 1, mens hard 6 og 8 betaler 9 til 1.